Familjen Wamsler i Dalby

Textruta: Fra Danmark

 ·          Från Malmö: vänster i rondell
1.
         Mot S. SANDBY och DALBY HAGE på Norrevångsvägen (vänster från Lund, höger från Malmö)
2.
        Strax före 50-skyltar: höger in på Bondevägen
3.
        Tredje vägen höger in på Herdevägen

·          Herdevägen 20

Dalby Tingshus ligger intill gästgiveriet, nära kyrkan

Fra Øresundsbron, kør ligeud af motorvejen ca 15 km. Derefter højre mod Simrishamn på vej 11 ca 15 km.